Výhody

 • Rozšířené analytické zprávy.

Cubux Vám umožní v co nejkratší době získat kompletní informace o stavu rozpočtu, příjmech, výdajích. Data rozšířené analytické zprávy nám umožňují identifikovat tzv. „Finanční díry“ a zastavit zbytečné výdaje ve prospěch realizace globálních plánů.

 

 • Správa rozpočtu.

CUBUX bude kontrolovat váš rodinný rozpočet v závislosti na vašich cílech a přáních. Plánujete přestat používat půjčky nebo uskutečnit velký nákup? S pomocí našeho programu si můžete vizualizovat plány.

 

 • Budoucí transakce.

Pomoci možnosti budoucích transakci, systém automaticky provede potřebné operace v období, které určíte. Můžete si vybrat období vhodné pro vás: jednou denně, měsíčně, čtvrtletně nebo jednou za rok. Tato funkce navíc analyzuje a upravuje vaši finanční politiku: součet nákladů a výnosů k určitým datům bude automaticky zohledněn při rozpočtování na následující měsíc.

 

 • Cíle.

Stanovte jasné cíle a začnete realizovat. Určíte dobu, kdy by už měla být na vašem účtu určitá částka na velký nákup nebo váš sen a program ukáže množství finančních prostředků, které budete potřebovat každý měsíc spořit, aby se Vaše přání splnilo!

 

 • Grafické porovnání plánovacích a skutečných nákladů.

Vizualizace plánovaného rozpočtu vám pomůže zjistit, kolik utratíte za každou kategorii. S touto funkcí uvidíte, jak lépe rozdělit své peníze a možná příští měsíc už budete vědět, jak ušetřit.
 

 • Předpokládaný zůstatek za jakékoli období.

Po vyplnění údajů o příjmech a budoucích povinných platbách uvidíte skutečný zůstatek prostředků za každý následující měsíc. Tato funkce často „probouzí“ uživatele a nutí je, aby snížili náklady. Díky tomu se člověk stane finančně organizovaným a přestane si půjčovat.
 

 • Export do aplikace Excel.

Data vložená do programu, v případě potřeby, lze snadno přenést do aplikace Excel.
 

 • Import do CSV.

Chcete jít do Cubux z jiného domácího účetního systému? Je to velmi jednoduché! Stačí importovat vaše operace do formátu CSV, a tím dostane celá historie transakcí na Cubux.
 

 • Fotografie účtenek.

Zbavte se hromady účtenek a dalších finančních dokumentů. Začněte účtovat všechny finanční informace na jednom místě. Stačí jen vyfotit a když se připojíte k internetu, všechny potřebné informace se automaticky dostanou na stránky www.cubux.net, kde je můžete zpracovat a provádět transakce.
 

 • Měny.

Můžete vytvářet a pracovat s neomezeným počtem účtů ve více než 150 měnách. Údaje o směnném kurzu se aktualizují každou hodinu.

 

 • Celkový zůstatek v jedné měně.

Pokud spouštíte více účtů v různých měnách, celkový zůstatek pro všechny účty bude zobrazen pouze v jedné měně, kterou si zvolíte jako hlavní měnu.

 

 • Podpora více nezávislých databází.

Program je zaměřen na vytváření a udržování více rozpočtů. Stačí nastavit více účtů (například spravovat domácí rozpočet, shromažďovat finanční prostředky pro osobní potřeby a vypočítat své závazky). Přechod z jedné databáze do druhé je jednoduchý a rychlý. Každá databáze může pracovat izolovaně, a proto informace obsažené v ní budou k dispozici pouze vám.

 

 • Pozvání neomezeného počtu uživatelů.

Program může podporovat více uživatelů, což je výhodné pro správu rodinného rozpočtu nebo při plánování společných nákupů. Operace každého uživatele lze snadno zobrazit ve výkazu.

 

 • Aplikace 7 světových jazyků.

Obsah programu se může projevit v 7 jazycích, což samozřejmě rozšiřuje jeho využití. Stačí si vybrat jazyk, ve kterém budete s Cubux pracovat. Můžete také spravovat jeden účet v různých jazycích. Například mluvíte anglicky a váš manžel mluví německy.

 

 • Online bankovnictví.

Máte možnost připojit Cubux k online bankovnictví pro automatickou synchronizaci. Synchronizace proběhne automaticky, jednou denně nebo podle času, který nastavíte, ale ne více než jednou za hodinu. Nemusíte nahrávat každou operaci – automaticky se zobrazí v Cubuxu. Stačí si vybrat kategorii.

 

Doufáme, že informace budou pro vás užitečné. Využijte výhody naší služby a efektivně dosahujte svých finančních cílů!

Rate this page: 5,00, (1 voters)
Loading...